Novinka! Prenájom staveniskového rozvádzača pre Vašu stavbu

Dostupné zapožičanie staveniskových rozvádzačov.
 • 2x 3-fázová zásuvka (16A a 32A, 5-kolík)
 • 2x 1-fázová zásuvka (16A, 3-kolík)
 • všetky zásuvky cez prúdový chránič
 • rozvádzače sú postavené podľa noriem, majú revíziu a potrebné náležitosti
 • len za 10 EUR/mesiac
 • teraz montáž a demontáž v cene!
Výhody?
 • je to jednoduchšie, než rozvádzač kúpiť a potom ho núkať na predaj ďalej ako použitý
 • je to lacnejšie, ako rozvádzač kúpiť a potom ho doma opatrovať - keby náhodou
 • je to ekologickejšie, ako rozvádzač kúpiť a potom vyhodiť

Projekty elektroinštalácií

Zabezpečím vypracovanie projektu pre profesiu elektroinštalácia v stupňoch:
 • zámery a štúdie
 • projekty pre stavebné povolenie
 • projekty pre realizáciu
 • projekty skutočného vyhotovenia
Projekt vypracujem pre:
 • prípojky elektrickej energie
 • klasické elektroinštalácie domov a bytov
 • úsporné elektroinštalácie domov a bytov
 • inštalácie s meraním spotreby elektrickej energie
 • inteligentné elektroinštalácie
 • grid-free (nezávislé) batériové fotovoltaické elektrárne
 • off-grid batériové fotovoltaické elektrárne so záložnými zdrojmi

Cenník v EUR


Cenník platný od 20.4. 2019.


Projekt Štúdia Stavebné povolenie Realizačný Skutočný stav
Prípojka el. energie - - 100 100
Bleskozvod - - 100 100
Elektroinštalácia klasická 90 200 350 300
Elektroinštalácia inteligentná 200 600 1200 -
Grid-free elektráreň do 2kW 200 - 400 Dohodou
Off-grid elektráreň nad 2kW 300 - 700 Dohodou
Meranie 200 - 300 Dohodou

Iné typy dokumentácie a dokumentáciu pre iné typy stavieb nacením individuálne.

Pri objednávke viacerých služieb spolu zľava!

Kontaktujte ma

Kontaktovať ma môžete cez nasledujúci formulár, mailom, telefonicky alebo cez facebook.


Stupne projektu

Zámery a štúdie
 • Pre posúdenie zámerov pred začatím projektovania.
 • Základné parametre budúceho projektu.
 • Obsahuje orientačné schémy.
 • Hlavné body technického riešenia.
Pre stavebné povolenie
 • Určuje súhrnné parametre pre udelenie povolenia.
 • Predpokladané rozloženie základných prvkov.
 • Obsahuje zjednodušené schémy zapojenia.
 • Orientačne opisuje technické riešenie.
 • Neobsahuje detaily realizácie.
Realizačný projekt
 • Detailne opisuje technické riešenie.
 • Detailne určuje rozloženie v priestore.
 • Obsahuje presné schémy zapojenia.
 • Špecifikuje všetky potrebné prvky.
 • Obsahuje zoznam potrebného materiálu.
 • Podľa dokumentácie je možné inštaláciu realizovať.
Projekt skutočného stavu
 • Opisuje stav po realizácii stavby.
 • Zachytáva zmeny oproti dokumentácii pred realizáciou.
 • Detailne zachytáva rozloženie v priestore.
 • Pri existujúcej inštalácii bez dokumentácie sa zistí skutočný stav.
 • Podklad k revízii zariadenia.

Meranie spotrieb elektrickej energie

Meranie iba na vstupe
 • Pripraví sa podružné meranie na vstupe do objektu.
 • V prípade dostupnosti smart elektromera je možné odčítať hodnotu z neho.
 • Namerané údaje dostupné cez web alebo mobilnú aplikáciu.
Meranie pre zvolené časti inštalácie
 • Je možné inštalovať viacero podružných meraní pre zvolené časti inštalácie.
 • Meranie spotreby napr. za osvetlenie, vykurovanie, spotreba v kuchyni atď.
 • Meranie až 8 rôznych spotrieb.
 • Dodatočné meranie až 6 teplôt.
 • Namerané údaje dostupné cez web alebo mobilnú aplikáciu.

Off-grid elektrárne

Slnečná elektráreň
 • Fotovoltaické elektrárne, ktoré nie sú spojené s rozvodnou sieťou.
 • Nezávislé od siete, nikde sa nenahlasujú.
 • Vlastné riešenie - maximálne 2kW.
 • Energiu ukladajú do batérií.
Zapojenie
 • V prípade záujmu v rámci projektu elektroinštalácie sa pripraví priestor na pripojenie elektrárne.
 • Dozor nad realizáciou a pripojením.
 • Samozrejmá je dokumentácia k elektrárni.
 • Žiaľ, bude to bez dotácií.